Tomtefeste

Kontakt:


E-post: post@advokat-omh.no


Tlf.: 67 41 50 05

Velkommen til tomtefesterett.no


Advokatfirmaet OMH Midling-Hansen har særskilt erfaring med tomtefestesaker og festetomter og kan bistå deg med din sak. Firmaet håndterer hele tiden en rekke tomtefestesaker fra ulike deler av landet, og har særskilt erfaring med festesaker også fra en av landets største grunneiere og bortfestere, Opplysningsvesenets fond. 


Det ytes bistand ved regulering av festeavgift, innløsning av festetomt, overføring av festerett, mislighold av festekontrakt, inngåelse av ny festekontrakt, skjønnssak og generelle tvister / prosedyre forbundet med festeavtale og tilhørende rettigheter.


Ta kontakt for en vurdering av din sak. 

Ulike problemstillinger det ytes bistand innenfor

  • Innløsning av festetomt
  • Regulering av festeavgift
  • Inngåelse av nye festekontrakter
  • Overføring av festerett
  • Forlengelse av festekontrakt 
  • Faktisk og rettslig rådighet over festetomt
  • Avvikling av festekontrakt / festeforhold
  • Grensen mellom bolig-/fritid og andre formål ("anna formål")

Artikler innen tomtefeste


Les mer om tomtefeste i våre artikler innen emnet. Vi skriver jevnlig om temaer som kan være, og erfaringmessig har vært, aktuelle. Dette kan være temaer som innløsning av festetomta, regulering av festeavgift, tomtefeste og menneskerettigheter m.m.


Gå til artikler ved å klikke her.


Advokat OMH Midling-Hansen


Få bistand til alle saker innen tomtefesteretten fra et firma som arbeider mye med feltet og som har erfaring ekslusivt med tomtefeste og festetomter hos en av landets største grunneiere og bortfestere. Les mer:


 www.advokat-omh.noKontakt oss


Ta kontakt for en vurdering av din sak, enten det gjelder innløsning, regulering av festeavgift, reforhandling av festeavtaler eller annet.


Epost: post@advokat-omh.no


Telefon: +47 67 41 50 05


Post: Pb. 255, 2151 Årnes

Rettshjelpsdekning


Dersom det oppstår tvist mellom bortfester og fester i en festesak, vil saken ofte dekkes av rettshjelpsdelen av ulike forsikringsordninger.


Ved dekning vil forsikringstaker kun måtte betale en nærmere bestemt egenandel.

Copyright Advokat OMH Midling-Hansen. Med alle rettigheter forbeholdt.